Cenmed

CEN-MED / VOUCHER PODARUNKOWY- wyjątkowy na każdą okazję

VOUCHER PODARUNKOWY- wyjątkowy na każdą okazję

VOUCHER PODARUNKOWY- wyjątkowy na każdą okazję

 

Chciałbyś podarować bliskiej osobie wyjątkowy prezent?

Dla Państwa wygody stworzyliśmy voucher upominkowy, który jest doskonałym prezentem na każdą okazję, zarówno dla Pań jak i Panów. To Państwo wybierają wartość bonu upominkowego, który pozwoli obdarowanej osobie dokonać wyboru wśród zabiegów lub konsultacji dostępnych w naszej ofercie.

Voucher upominkowy może być wykorzystany jednorazowo lub wielokrotnie,  możne być wykorzystany na dowolną ilość zabiegów w ramach określonej kwoty. Wartość vouchera może też stanowić rozliczenie zabiegu, którego wartość jest wyższa.

Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt pod następującymi numerami:

 • 32 493 91 30
 • 884-216-545

Informacja telefoniczna w godzinach:
7.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku

e -mail: rejestracja@cen-med.pl

Serdecznie zapraszamy

 

 

Regulamin zakupu vouchera podarunkowego

§ 1

Definicje

 1. Regulamin ? Regulamin przyznawania i wykorzystania voucherów upominkowych.
 2. CEN-MED ? CEN-MED Sp. z o.o. w Bytomiu, ul. Chorzowska 12 d, 41-902 Bytom
 3. Voucher ? papierowy bon upoważniający do skorzystania z określonych usług świadczonych przez Usługodawcę w CEN-MED.
 4. Użytkownik ? pełnoletnia osoba fizyczna będąca w posiadaniu Vouchera uprawniona do korzystania z Vouchera na obowiązujących zasadach.
 5. Usługi ? usługi medyczne świadczone przez Usługodawcę w CEN-MED.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przyznawania i wykorzystania Voucherów.
 2. Użytkownik otrzymuje treść Regulaminu wraz z Voucherem.
 3. Użytkownik przyjmując Voucher akceptuje Regulamin oraz zobowiązuje się go przestrzegać.
 4. Użytkownik przystępując do realizacji Vouchera zapoznaje się, akceptuje i zobowiązuje  się przestrzegać regulaminy obowiązujące w CEN-MED w dniu realizacji Vouchera.
 5. Vouchery posiadają niepowtarzalne numery identyfikacyjne.

§ 3

Zakup Voucherów

 1. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
 2. W przypadku nieskorzystania z Vouchera lub z części Usług objętych Voucherem, Użytkownikowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny, bez względu na przyczynę niewykorzystania Vouchera lub części Usług objętych Voucherem.
 3. W przypadku, gdy wartość usług jest niższa niż wartość Vouchera, CEN-MED nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
 4. W przypadku, gdy wartość usług przekroczy wartość Vouchera, Użytkownik dopłaca różnicę.
 5. Voucher może być zrealizowany wyłącznie w CEN-MED.
 6. Voucher może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w CEN-MED.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony po przekazaniu Uprawnionemu.
 8. Jeżeli z powodu siły wyższej, awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Usługodawca nie będzie mógł zapewnić Usług objętych Voucherem, Usługodawca zastrzega sobie prawo jego jednostronnej zmiany lub unieważnienia.
 9. W związku z zapisami § 3 pkt 8, w przypadku unieważnienia bonu gdy świadczenie usług ze strony Usługodawcy byłoby niemożliwe, Uprawnionemu przysługiwać będzie zwrot uiszczonej za bon kwoty, jeżeli bon nie został wykorzystany i/lub nie upłynął termin jego ważności.

§ 4

Zasady korzystania z Voucherów

 1. Voucher uprawnia do skorzystania z Usług zgodnie z zakresem Vouchera oraz zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Voucher ważny jest od daty otrzymania, w terminie określonym na Voucherze. Voucher może być wykorzystany jedynie w terminie jego ważności (wszystkie Usługi objęte Voucherem muszą być wykorzystane w okresie ważności Vouchera).
 3. Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dokonać wcześniejszej rezerwacji Usług.
 5. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia zarezerwowanej wizyty minimum 5 dni przed zaplanowanym terminem, z bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty.
 6. Usługodawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera gdy:
  1. upłynął termin ważności Vouchera,
  2. uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze,
  3. nie dokonano wcześniejszej rezerwacji Usług,
  4. Voucher o identycznym numerze identyfikacyjnym został już zrealizowany.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług zgodnie z regulaminami obowiązującymi w CEN-MED.

§ 5

Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Usługodawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.